Ingyenes tájékoztató!

 

 

Valutaváltó


Valutapénztáros és valutaügyintéző tanfolyam

A szakképesítés megnevezése: valutapénztáros és valutaügyintéző

A valutapénztáros és valutaügyintéző szakképesítés azonosító (OKJ) száma:
51 343 04 0000 00 00
A valutapénztáros és valutaügyintéző szakképesítés szintje: Középszintű szakképesítés

Jelentkezés feltétele: középiskola utolsó évfolyamának elvégzése

A valutapénztáros és valutaügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A valutapénztáros és valutaügyintéző a fennálló eljárásoknak, jogszabályoknak és érvényes szabályzatoknak megfelelően elvégzi a valutaváltással kapcsolatos feladatokat. Pénztári feladatokat lát el. A pénzváltáshoz kapcsolódó feladatokat végez. Bankjegyfelismerést, bankjegyvizsgálatot végez.

A valutapénztáros és valutaügyintéző  képzés  szakmai moduljai:

 • 2098-06 Általános ügyintézői feladatok
 • 2099-06 Speciális ügyintézői feladatok
 • 2100-06 Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat

A valutapénztáros és valutaügyintéző képzés részletes tematikája:

Általános ügyintézői feladatok modul:

Szoftverjog és etika, adatvédelem; A pénzforgalom lebonyolításának módjai, szabályai; A pénzkezelésre vonatkozó szabályok; Irodaszervezés; Ügyviteli, irodatechnikai és kommunikációs eszközök; Iratkezelés; A forint érvényessége, forgalomképessége és valódisága ellenőrzésének módszerei.

Speciális ügyintézői feladatok modul:

Alapfogalmak (a devizakorlátozások megszüntetéséről szóló törvény meghatározásai: fizetőeszköz, valuta, deviza,
konvertibilis pénznem, devizabelföldi, devizakülföldi); Pénzváltás fogalma, a pénzváltási tevékenység ügynöki rendszerben;
Árfolyam, árfolyamjegyzés, közzététel; Csekkek (követelmények, forgalomképesség, beválthatóság); Valutavétel, -eladás, -konverzió; A vételi, eladási és konverziós műveletekkel kapcsolatos elszámolások; Panaszügyek kezelése; A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény előírásai és alkalmazásuk.

Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat modul:

Általános bankjegyismeretek (bankjegypapír és biztonsági elemei, bankjegyek nyomtatása során alkalmazott eljárások, bankjegyek nyomtatással kialakított biztonsági elemei); A bankjegyeken lévő biztonsági elemek ellenõrzésének lehetséges módszerei; A bankjegyek ellenőrzésére alkalmas segédeszközök és használatuk; A valódi és hamis bankjegyek felismerése a gyakorlatban.

A valutapénztáros és valutaügyintéző képzés 2009 januárjától bekerült az új OKJ-s képzések listájába, így államilag elismert bizonyítványt ad.

A valutapénztáros és valutaügyintéző OKJ-a bizonyítványt szerző végzős hallgatók Europass idegennyelvű bizonyítványt - kiegészítőt igényelhetnek intézményünknél.

Jelentkezés és további információ a valutapénztáros és valutaügyintéző tanfolyamról itt.

Valutapénztáros valutaügyintéző, valutaügyintéző, tanfolyam, valutaügyintéző képzés, valutapénztáros valuta ügyintéző, valutapénztáros valutaügyintéző szakképesítés, képzés, szakképesítés

Tanfolyam és tartalomajánló

Adótanácsadó tanfolyam

A szakképesítés megnevezése: adótanácsadó

Az adótanácsadó szakképesítés azonosító (OKJ) száma: 61 344 01 0000 00 00

Az adótanácsadó szakképesítés szintje: Felsőfokú szakképesítés

A jelentkezés feltétele: felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettség és

 1. A közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I.18.) Korm. rendelet alapján szerzett végzettséggel, vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII.22.) Korm. rendelet gazdaságtudományok, képzési területhez tartozó szakokon szerzett végzettséggel, vagy a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II.1.) OM rendelet alapján szerzett végzettséggel, valamint jogász, vagy igazgatásszervező végzettséggel rendelkezők esetében legalább egy év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat;
 2. az a) pontban fel nem sorolt egyetemi/főiskolai végzettséggel rendelkezők esetében legalább két év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat.

Betölthető munkakörök:

 • Helyi önkormányzat kinevezett felső szintű vezetője
 • Területi közigazgatás, igazságszolgáltatás felső szintű vezetője
 • Gazdasági szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató, menedzser)
 • Költségvetési intézmény vezetője
 • Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató részegység vezetője
 • Kisszervezetek vezetői (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató menedzser)
 • Üzemgazdász, ügyvitelszervező
 • Revizor
 • Egyéb gazdasági foglalkozások

Az adótanácsadó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az adótanácsadó a vállalkozások, egyéb szervezetek, magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos, a rendszeresen ismétlődő feladatokra és ügyletekre vonatkozó tanácsadói munkát végez. Értelmezi a kapott megbízást, azonosítja a megbízással összefüggő releváns tényállást, az ezek alapján adódó adókötelezettségeket, és ezek hatásáról és következményeiről megbízójának tájékoztatást ad. Részt vesz a vállalkozás adókötelezettségeinek teljesítésében, a bevallások elkészítésében, az ehhez kapcsolódó számviteli feltételrendszer kialakításában, működtetésében, ellenőrzi, elemzi, hasznosítja az abból nyert információkat. Megbízója vagy munkaadója felhatalmazása alapján a rendszeresen ismétlődő feladatokhoz és ügyletekhez kapcsolódó adókötelezettségek és jogok érvényesítésében közreműködik az adóhatóságok előtti eljárásokban, képviseletet lát el, az adóbevallásokat ellenjegyzi. Ismeri, és munkája során alkalmazza a hazai, és az Európai Uniós tagállamokat érintő adójogot, a nemzetközi adózás alapvető szabályait, és mindezek jogi környezetét. Tájékoztatást ad a külföldieket érintő hazai adózási szabályokról, illetve a külföldiek magyarországi és magyarok külföldi munkavállalásával kapcsolatos adózási kérdésekről. Értelmezi és alkalmazza a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeket, és más, a külföldi illetőségű adózók hazai adókötelezettségét érintő szabályokat. A tanácsadó-, vagy más szervezeten belül foglalkoztatott adótanácsadó a vállalkozásnál, illetve az ügyfélnél rendszeresen ismétlődő feladatokra és ügyletekre vonatkozó, megalapozott szakmai ismeretei birtokában ellátja az adótanácsadó munkaköréhez rendelt feladatokat. Munkájának megszervezésével integrálódik az őt alkalmazó vállalkozás, illetve adótanácsadó szervezet munkájába, érvényesíti az irányadó szakmai és etikai normákat. Tevékenysége során szóban és írásban eredményesen kommunikál a környezetével, a felügyeletével megbízott vezető adótanácsadóval, megbízóival, hatósági szakemberekkel és más tanácsadókkal.

Az adótanácsadó képzés szakmai moduljai:

 • 2133-06 Adótanácsadási feladatok
 • 2126-06 Jogi feladatok
 • 2127-06 Az adózás rendje és az adóigazgatási eljárás
 • 2128-06 Jövedelemadózási feladatok
 • 2129-06 A közvetett adókkal kapcsolatos feladatok
 • 2130-06 Egyéb adózási feladatok
 • 2131-06 Számviteli feladatok

Jelentkezés és további információ az adótanácsadó tanfolyamról itt.

Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam

A szakképesítés megnevezése: pénzügyi-számviteli ügyintéző

A pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés azonosító (OKJ) száma: 52 344 01 0000 00 00
A pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés szintje: Középszintű szakképesítés

A jelentkezés feltétele: Érettségi vizsga

Betölthető munkakörök:

 • pénzügyi ügyintéző,
 • számviteli ügyintéző,
 • könyvelő (analitikus),
 • egyéb gazdasági ügyintéző,
 • bérelszámoló,
 • anyagnyilvántartó,
 • pénzügyi, munkaügyi nyilvántartó.

A pénzügyi-számviteli ügyintéző munkaterület jellemző leírása, a végezhető tevékenységek összegzése:

A pénzügyi-számviteli ügyintéző: közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket. Ellátja a házipénztárral kapcsolatos feladatokat. Ellátja az adókötelezettséggel kapcsolatos feladatokat. Közreműködik a vállalkozásfinanszírozási feladatokban. Részt vesz a beruházás-, felújítás-, pályázat- és feladatfinanszírozásban. Pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végez. Könyvelési feladatokat lát el. Értékesítéssel kapcsolatos feladatokat lát el. Vezeti az analitikus nyilvántartásokat. Elszámolja a termelési költségeket. Közreműködik a különféle szabályzatok elkészítésében. Számítógépes programcsomagokat használ. Összegyűjti az adatokat további feldolgozás céljából.

A pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés szakmai moduljai:

 • 1968-06 Gazdálkodási feladatok
 • 1969-06 Pénzügyi feladatok
 • 1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés
 • 1971-06 Számítógépes programcsomag használata

Jelentkezés és további információk a pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyamról itt.

Mérlegképes könyvelők továbbképzése tanfolyam

Tudta, hogy a mérlegképes könyvelőnek:

ezentúl évente kötelező szakképzésen is részt kell venni, annak érdekében, hogy tudását folyamatosan aktualizálja. Az a mérlegképes könyvelő, aki ezt elmulasztja, azt törlik a mérlegképes könyvelő nyilvántartásból. Ezen mérlegképes könyvelőknek vissza kell adniuk a korábbi működésre jogosító igazolványukat, vagyis nem folytathatják munkájukat. Ha azonban később eleget tesznek az előírásoknak, újra vállalhatnak mérlegképes könyvelést.

Jelentkezés és további információ a mérlegképes könyvelő továbbképzésről itt.