Ingyenes tájékoztató!

 

 

Valutaváltó


Valutapénztáros és valutaügyintéző tanfolyam

A szakképesítés megnevezése: valutapénztáros és valutaügyintéző

A valutapénztáros és valutaügyintéző szakképesítés azonosító (OKJ) száma:
51 343 04 0000 00 00
A valutapénztáros és valutaügyintéző szakképesítés szintje: Középszintű szakképesítés

Jelentkezés feltétele: középiskola utolsó évfolyamának elvégzése

A valutapénztáros és valutaügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A valutapénztáros és valutaügyintéző a fennálló eljárásoknak, jogszabályoknak és érvényes szabályzatoknak megfelelően elvégzi a valutaváltással kapcsolatos feladatokat. Pénztári feladatokat lát el. A pénzváltáshoz kapcsolódó feladatokat végez. Bankjegyfelismerést, bankjegyvizsgálatot végez.

A valutapénztáros és valutaügyintéző  képzés  szakmai moduljai:

 • 2098-06 Általános ügyintézői feladatok
 • 2099-06 Speciális ügyintézői feladatok
 • 2100-06 Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat

A valutapénztáros és valutaügyintéző képzés részletes tematikája:

Általános ügyintézői feladatok modul:

Szoftverjog és etika, adatvédelem; A pénzforgalom lebonyolításának módjai, szabályai; A pénzkezelésre vonatkozó szabályok; Irodaszervezés; Ügyviteli, irodatechnikai és kommunikációs eszközök; Iratkezelés; A forint érvényessége, forgalomképessége és valódisága ellenőrzésének módszerei.

Speciális ügyintézői feladatok modul:

Alapfogalmak (a devizakorlátozások megszüntetéséről szóló törvény meghatározásai: fizetőeszköz, valuta, deviza,
konvertibilis pénznem, devizabelföldi, devizakülföldi); Pénzváltás fogalma, a pénzváltási tevékenység ügynöki rendszerben;
Árfolyam, árfolyamjegyzés, közzététel; Csekkek (követelmények, forgalomképesség, beválthatóság); Valutavétel, -eladás, -konverzió; A vételi, eladási és konverziós műveletekkel kapcsolatos elszámolások; Panaszügyek kezelése; A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény előírásai és alkalmazásuk.

Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat modul:

Általános bankjegyismeretek (bankjegypapír és biztonsági elemei, bankjegyek nyomtatása során alkalmazott eljárások, bankjegyek nyomtatással kialakított biztonsági elemei); A bankjegyeken lévő biztonsági elemek ellenõrzésének lehetséges módszerei; A bankjegyek ellenőrzésére alkalmas segédeszközök és használatuk; A valódi és hamis bankjegyek felismerése a gyakorlatban.

A valutapénztáros és valutaügyintéző képzés 2009 januárjától bekerült az új OKJ-s képzések listájába, így államilag elismert bizonyítványt ad.

A valutapénztáros és valutaügyintéző OKJ-a bizonyítványt szerző végzős hallgatók Europass idegennyelvű bizonyítványt - kiegészítőt igényelhetnek intézményünknél.

Jelentkezés és további információ a valutapénztáros és valutaügyintéző tanfolyamról itt.

Valutapénztáros valutaügyintéző, valutaügyintéző, tanfolyam, valutaügyintéző képzés, valutapénztáros valuta ügyintéző, valutapénztáros valutaügyintéző szakképesítés, képzés, szakképesítés

Tanfolyam és tartalomajánló

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő tanfolyam

Szakképesítés megnevezése: személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

A személyügyi gazdálkodó és fejlesztő szakképesítés azonosító (OKJ) száma:
54 345 06 0000 00 00
A személyügyi gazdálkodó és fejlesztő szakképesítés szintje: Emelt szintű szakképesítés

A jelentkezés feltétele: Érettségi vizsga

Betölthető munkakör:

 • Humánpolitikai szervező (FEOR 2523)

A személyügyi gazdálkodó és fejlesztő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A személyügyi gazdálkodó és fejlesztő alkalmazza és felhasználja az általános szakmai alapismereteket és készségeket. Humán stratégiát készít. Biztosítja a szükséges munkaerő létszámot és az összetételt. Közreműködik a személyügyi tevékenység feladatainak megoldásában az új típusú személyügyi módszerek alkalmazásával. Vizsgálja a foglalkoztatás hatékonyságát. Közreműködik a javadalmazási és ösztönzési rendszer kidolgozásában és alkalmazásában. Megtervezi és megszervezi a munkavállalók képzését. Részt vesz a szociális és jóléti feladatok megoldásában. Adatszolgáltatási és statisztikai feladatokat lát el. Közreműködik a helyi és területi érdekegyeztetés gyakorlati megvalósításában.

A személyügyi gazdálkodó és fejlesztő képzés szakmai moduljai:

 • 0743-06 Személyügyi, munkaerőpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és módszerek
 • 0744-06 Humánerőforrás-menedzsment emberi erőforrás-fejlesztési, gazdasági és gazdálkodási feladatok
 • 0749-06 Humánerőforrás-menedzsment stratégiai, szervezetfejlesztési és emberi erőforrás hatékony foglalkoztatását szolgáló fejlesztési feladatok
 • 0752-06 A foglalkoztatáspolitikával, az emberi erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos elemző, fejlesztő feladatok

Jelentkezés és további információ személyügyi gazdálkodó és fejlesztő tanfolyamról itt.

Biztosítási tanácsadó tanfolyam

A szakképesítés megnevezése: biztosítási tanácsadó

A biztosítási tanácsadó szakképesítés azonosító (OKJ) száma: 54 343 02 0000 00 00 A biztosítási tanácsadó szakképesítés szintje: Emelt szintű szakképesítés

Jelentkezés feltétele: érettségi vizsga, 2 év biztosítási területen szerzett igazolt gyakorlat, amennyiben az iskolai előképzettség érettségi vizsga

Betölthető munkakör:

 • Biztosítási ügyintéző (FEOR 3634)

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft. által megszerzett tudás révén Ön jogosítványt kap arra, hogy a jövőben a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadást és szolgáltatást végezzen. Tudása birtokában private bankig szolgáltatás keretei között befektetési tanácsot adhat ügyfeleinek, továbbá vezetheti a befektetési alapkezelő és a portfolió-kezelési tevékenységet végző szervezetek back office területét. Válasszon, hogy választhasson.

A biztosítási tanácsadás képzés során oktatott szakmai modulok:

 • 1996-06 Marketing
 • 2028-06 Közgazdaságtani feladatok
 • 2029-06 Pénzügyi tanácsadás
 • 2030-06 Kockázatkezelés (risk management)
 • 2031-06 Biztosításelméleti és a biztosító működésével kapcsolatos feladatok
 • 2033-06 Biztosítási jogi feladatok
 • 2034-06 Biztosításmatematikai számítások
 • 2035-06 Biztosításinformatikai feladatok

Jelentkezés és további információ a biztosítási tanácsadó tanfolyamról itt.

Valutapénztáros és valutaügyintéző tanfolyam

A szakképesítés megnevezése: valutapénztáros és valutaügyintéző

A valutapénztáros és valutaügyintéző szakképesítés azonosító (OKJ) száma:
51 343 04 0000 00 00
A valutapénztáros és valutaügyintéző szakképesítés szintje: Középszintű szakképesítés

Jelentkezés feltétele: középiskola utolsó évfolyamának elvégzése

A valutapénztáros és valutaügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A valutapénztáros és valutaügyintéző a fennálló eljárásoknak, jogszabályoknak és érvényes szabályzatoknak megfelelően elvégzi a valutaváltással kapcsolatos feladatokat. Pénztári feladatokat lát el. A pénzváltáshoz kapcsolódó feladatokat végez. Bankjegyfelismerést, bankjegyvizsgálatot végez.

A valutapénztáros és valutaügyintéző  képzés  szakmai moduljai:

 • 2098-06 Általános ügyintézői feladatok
 • 2099-06 Speciális ügyintézői feladatok
 • 2100-06 Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat

A valutapénztáros és valutaügyintéző képzés részletes tematikája:

Általános ügyintézői feladatok modul:

Szoftverjog és etika, adatvédelem; A pénzforgalom lebonyolításának módjai, szabályai; A pénzkezelésre vonatkozó szabályok; Irodaszervezés; Ügyviteli, irodatechnikai és kommunikációs eszközök; Iratkezelés; A forint érvényessége, forgalomképessége és valódisága ellenőrzésének módszerei.

Speciális ügyintézői feladatok modul:

Alapfogalmak (a devizakorlátozások megszüntetéséről szóló törvény meghatározásai: fizetőeszköz, valuta, deviza,
konvertibilis pénznem, devizabelföldi, devizakülföldi); Pénzváltás fogalma, a pénzváltási tevékenység ügynöki rendszerben;
Árfolyam, árfolyamjegyzés, közzététel; Csekkek (követelmények, forgalomképesség, beválthatóság); Valutavétel, -eladás, -konverzió; A vételi, eladási és konverziós műveletekkel kapcsolatos elszámolások; Panaszügyek kezelése; A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény előírásai és alkalmazásuk.

Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat modul:

Általános bankjegyismeretek (bankjegypapír és biztonsági elemei, bankjegyek nyomtatása során alkalmazott eljárások, bankjegyek nyomtatással kialakított biztonsági elemei); A bankjegyeken lévő biztonsági elemek ellenõrzésének lehetséges módszerei; A bankjegyek ellenőrzésére alkalmas segédeszközök és használatuk; A valódi és hamis bankjegyek felismerése a gyakorlatban.

A valutapénztáros és valutaügyintéző képzés 2009 januárjától bekerült az új OKJ-s képzések listájába, így államilag elismert bizonyítványt ad.

A valutapénztáros és valutaügyintéző OKJ-a bizonyítványt szerző végzős hallgatók Europass idegennyelvű bizonyítványt - kiegészítőt igényelhetnek intézményünknél.

Jelentkezés és további információ a valutapénztáros és valutaügyintéző tanfolyamról itt.

Valutapénztáros valutaügyintéző, valutaügyintéző, tanfolyam, valutaügyintéző képzés, valutapénztáros valuta ügyintéző, valutapénztáros valutaügyintéző szakképesítés, képzés, szakképesítés