Ingyenes tájékoztató!

 

 

Valutaváltó


Árfolyamok

Valutapénztáros és valutaügyintéző tanfolyam

A szakképesítés megnevezése: valutapénztáros és valutaügyintéző

A valutapénztáros és valutaügyintéző szakképesítés azonosító (OKJ) száma:
51 343 04 0000 00 00
A valutapénztáros és valutaügyintéző szakképesítés szintje: Középszintű szakképesítés

Jelentkezés feltétele: középiskola utolsó évfolyamának elvégzése

A valutapénztáros és valutaügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A valutapénztáros és valutaügyintéző a fennálló eljárásoknak, jogszabályoknak és érvényes szabályzatoknak megfelelően elvégzi a valutaváltással kapcsolatos feladatokat. Pénztári feladatokat lát el. A pénzváltáshoz kapcsolódó feladatokat végez. Bankjegyfelismerést, bankjegyvizsgálatot végez.

A valutapénztáros és valutaügyintéző  képzés  szakmai moduljai:

  • 2098-06 Általános ügyintézői feladatok
  • 2099-06 Speciális ügyintézői feladatok
  • 2100-06 Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat

A valutapénztáros és valutaügyintéző képzés részletes tematikája:

Általános ügyintézői feladatok modul:

Szoftverjog és etika, adatvédelem; A pénzforgalom lebonyolításának módjai, szabályai; A pénzkezelésre vonatkozó szabályok; Irodaszervezés; Ügyviteli, irodatechnikai és kommunikációs eszközök; Iratkezelés; A forint érvényessége, forgalomképessége és valódisága ellenőrzésének módszerei.

Speciális ügyintézői feladatok modul:

Alapfogalmak (a devizakorlátozások megszüntetéséről szóló törvény meghatározásai: fizetőeszköz, valuta, deviza,
konvertibilis pénznem, devizabelföldi, devizakülföldi); Pénzváltás fogalma, a pénzváltási tevékenység ügynöki rendszerben;
Árfolyam, árfolyamjegyzés, közzététel; Csekkek (követelmények, forgalomképesség, beválthatóság); Valutavétel, -eladás, -konverzió; A vételi, eladási és konverziós műveletekkel kapcsolatos elszámolások; Panaszügyek kezelése; A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény előírásai és alkalmazásuk.

Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat modul:

Általános bankjegyismeretek (bankjegypapír és biztonsági elemei, bankjegyek nyomtatása során alkalmazott eljárások, bankjegyek nyomtatással kialakított biztonsági elemei); A bankjegyeken lévő biztonsági elemek ellenõrzésének lehetséges módszerei; A bankjegyek ellenőrzésére alkalmas segédeszközök és használatuk; A valódi és hamis bankjegyek felismerése a gyakorlatban.

A valutapénztáros és valutaügyintéző képzés 2009 januárjától bekerült az új OKJ-s képzések listájába, így államilag elismert bizonyítványt ad.

A valutapénztáros és valutaügyintéző OKJ-a bizonyítványt szerző végzős hallgatók Europass idegennyelvű bizonyítványt - kiegészítőt igényelhetnek intézményünknél.

Jelentkezés és további információ a valutapénztáros és valutaügyintéző tanfolyamról itt.

Valutapénztáros valutaügyintéző, valutaügyintéző, tanfolyam, valutaügyintéző képzés, valutapénztáros valuta ügyintéző, valutapénztáros valutaügyintéző szakképesítés, képzés, szakképesítés

Tanfolyam és tartalomajánló

Mi az a valutanem?

 

Valamilyen külföldi pénz, pl. euró vagy amerikai dollár bankjegyben, pl. euró esetében azt mondjuk, hogy ilyenkor a valuta neme euró.

Mi a valuta eladási árfolyam?

Az az árfolyam, melyen bankunk eladja nekünk a külföldi bankjegyeket, esetleg érméket.

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő tanfolyam

Szakképesítés megnevezése: személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

A személyügyi gazdálkodó és fejlesztő szakképesítés azonosító (OKJ) száma:
54 345 06 0000 00 00
A személyügyi gazdálkodó és fejlesztő szakképesítés szintje: Emelt szintű szakképesítés

A jelentkezés feltétele: Érettségi vizsga

Betölthető munkakör:

  • Humánpolitikai szervező (FEOR 2523)

A személyügyi gazdálkodó és fejlesztő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A személyügyi gazdálkodó és fejlesztő alkalmazza és felhasználja az általános szakmai alapismereteket és készségeket. Humán stratégiát készít. Biztosítja a szükséges munkaerő létszámot és az összetételt. Közreműködik a személyügyi tevékenység feladatainak megoldásában az új típusú személyügyi módszerek alkalmazásával. Vizsgálja a foglalkoztatás hatékonyságát. Közreműködik a javadalmazási és ösztönzési rendszer kidolgozásában és alkalmazásában. Megtervezi és megszervezi a munkavállalók képzését. Részt vesz a szociális és jóléti feladatok megoldásában. Adatszolgáltatási és statisztikai feladatokat lát el. Közreműködik a helyi és területi érdekegyeztetés gyakorlati megvalósításában.

A személyügyi gazdálkodó és fejlesztő képzés szakmai moduljai:

  • 0743-06 Személyügyi, munkaerőpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok ellátásának szabályozási háttere, ügyviteli megoldások és módszerek
  • 0744-06 Humánerőforrás-menedzsment emberi erőforrás-fejlesztési, gazdasági és gazdálkodási feladatok
  • 0749-06 Humánerőforrás-menedzsment stratégiai, szervezetfejlesztési és emberi erőforrás hatékony foglalkoztatását szolgáló fejlesztési feladatok
  • 0752-06 A foglalkoztatáspolitikával, az emberi erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos elemző, fejlesztő feladatok

Jelentkezés és további információ személyügyi gazdálkodó és fejlesztő tanfolyamról itt.